Sunday, October 24, 2010

Tiada zakat wang kertas mengikut mazhab Shafie

Zakat Emas dan Perak samada wang atau lainnyaTiada zakat wang kertas mengikut mazhab Shafie
Zakat hanya boleh dibayar dengan ain (benda) bukan dayn ( Resit hutang - wang kertas)

Rujukan Kitab Sulamul Sibyan : Tuan Guru Hj Ayah Chik


Fasal pada menyatakan zakat emas dan perak sama ada wang atau lainnya

Syarat wajib zakat emas dan perak :

1. Islam - Tuan harta itu Islam
2. Merdeka - Hamba tiada wajib
3. Sampai nisabnya 20 mithqal / dinar emas (85 gram) atau 200 dirham perak ( 595 gram )
4 Dimilik akan dia ( emas dan perak ) cukup 12 bulan arabiyah samada disimpan akan ia atau diberi orang berhutang, maka wajib zakat atas tuannya.

Zakat emas dan perak itu 1/40 atau 2.5%.

Segala benda yang kena zakat itu 9 pekara sahaja.

1. Binatang ternakan.
2. Emas.
3.Perak.
4. Buah kurma dan anggur. (Tiada wajib zakat buah - buahan yang lain )
5. Biji - bijan yang mengenyangkan.
6. Badan - Fitrah
7. Galian emas dan perak.
8. Rikaz emas dan perak.
9. Benda - benda buat perniagaan.

Tiadalah wajib zakat melainkan 9 benda ini sahaja pada mazhab Shafie.

Firman Allah s.w.t yang bermaksud :

" Bermula segala orang yang menaruh akan mereka itu emas dan perak , dan tiada menafkah mereka itu akan dia pada jalan Allah artinya tiada memberi mereka itu akan zakatnya maka khabar olehmu ya Muhammad akan mereka itu dengan kena siksa yang sangat - sangat sakit "
Maksud Surah at Taubah:ayat 34

Telah berkata Imam as shafie didalam Kitabnya ar Risalah :
" Tiada harus diqias dengan emas dan perak atas yang lain daripada keduanya pada wajib zakat "


Maka tiada wajib zakat duit tembaga dan duit kertas kerana bukan kedua duanya emas dan perak dan bukan binatang ternakan bukan buah - buahan dan bukan biji bijian melainkan jika dibuat berniaga dengan dia. Maka wajib zakat perniagaan bukan zakat 'ain wang kertas.

Ada tersebut didalam Kitab Shamsul Asyhraq karangan al 'alamah Shaikh Ali Al Maliki pada m/s 60 katanya " Dan demikian lagi bersangatan Alim Shaikh Muhammad 'illisyh tatkala ditanya akan dia daripada kertas yang ada padanya chap Sultan dan bermuamalah denga dia, berjualbeli dengan dia semacam dirham - dirham dan dinar - dinar. Adakah diberi zakatnya sebagai zakat 'ain atau semacam zakat mata benda perniagaan atau tiada wajib zakat padanya ? Menjawab ia dalam Kitab Fatwanya , Fathul 'ala al Malik, berpegang ia bagi riwayat yang kedua yang muktamad pada mazhab Malilki ia jawab dengan nasnya tiada wajib zakat padanya yakni tiada wajib zakat pada wang kertas ".

Ada pun pada mazhab Shafie maka tiada wajib zakat wang kertas sama ada disimpan dirumahnya atau di tabung haji atau di bank atau diberi orang berhutang, tiada wajib zakatnya melainkan jika dimilik wang kertas itu dengan mu'awadhah serta diniat tatkala itu hendak buat berniaga denga dia. Maka apabila sampai harganya 200 dirham dan cukup 12 bulan arabiyah maka ketika itu wajib dikeluarkan zakatnya, zakat mata perniagaan, bukan zakat 'ain wang kertas iaitu zakatnya 1/40.

Dan berkata Shaikh Ahmad Khatib iaitu didalam Kitabnya Mazhab Shafie pada m/s 46 artinya : " Bahkan jika berkehendak oleh seorang mengeluarkan zakat daripadanya wang kertas nescaya tiada sah ia dan lagi haram mengeluarkan zakat wang kertas kerana padanya yakni pada mengeluarkan zakat wang kertas itu jadi mengerjakan ibadat yang fasidah, ibadah yag tidak terpakai, sia - sia dan lagi buat zalim akan tuan - tuan harta dengan memperwajibkan barang yang tiada wajib atas mereka itu dan memakan akan harta manusia denga jalan yang bathil, makan dengan jalan yang haram. Maka jikalau begitu tidak beri zakat wang kertas itu boleh pahala kerana jika meninggal barang yang haram dengan niat ikut perintah syarak itu boleh pahala ".

Ramai Ulamak - Ulamak yang menghukum wang kertas itu semacam wang tembaga. maka tiada wajib zakatnya pada mazhab shafie. Antaranya :
1. Al 'alamah Shaikhul Islam Negeri Mesir masa dahulu ialah Muhammmad Anba bi iaitu guru bagi as Saiyid Ahmad Bek al Husaini.
2. Al ' alamah Shaikh Hasbullah , ulamak besar Mekah di zamannya.
3. Al 'alamah As Saiyid Abdullah bin Abi Bakar.
4. Al ' alamah Shaikh muhammad I'jaz Hussain.
5. Al 'alamah Shaikh Muhammad Nazri Ali.
6. Al ' alamah Shaikh Muhammad Irshad Hussain.
7. Al ' alamah Shaikh Muhammad Abdul Qadir.
8.Al ' alamah Shaikh Muhammad Inayatullah.
9. Al ' alamah Shaikh Abdul Jalil.
10. Al Mufti Shaikh Muhammad 'Illisyh.
11. Al ' alamah Shaikh Muhammad Khatib

Telah menyebut nama - nama ulamak - ulamak yang tersebut itu oleh Syaikh Ali al Maliki didalam kitabnya Shamsul Asyhraq.

12. Al 'alamah Shaikh Ali Al Maliki.
13 Shaikhul Islam Kedah Al Haj Wan Sulaiman iaitu semasa dia muda dahulu.
14. Shaikh Al Haj Wan Ahmad Bermin Fathani.
15. Tuan Guru Shaikh saya ( Ayah Chik ) Shaikh Al Haj Abdullah Fahim , Mufti Pulau Pinang. Pada masa itu dia belum menjadi mufti dan dia menyuruh saya berpegang dengan barang yang didalam Kitab Iqna' an nufus yang saya mengaji padanya itu kitab dan dia khabar kepada saya, Shaikh Ahmad Khatib itu ia kata guru aku dan Shaikh Ali Al Maliki itu sahabat aku.

Ramai Ulamak mengaku sah dan betul barang yang tersebut didalam kitab Shamsul Asyhraq serta memberi puji pujian mengatakan elok dan betul barang yang tersebut didalam kitab tersebut. Pertamanya : Maulana Hujjatul Ummah Qadhi al Qadha' wal mufti al ahnaf bil Aqthoril arabiah bil Makkah wa raisul ulama' al 'alam , al 'alamah Abdullah bin Abdurrahman Siraj. Kedua : Al 'alamah Shaikh Habibullah Al jaki. Ketiga : Al 'alamah Shaikh Ali An Najar. Keempat : Al 'alim Al Fadhil Shaikh Muhammad Abdurrahman As Shanqithi. Keempat : Al 'alim fadhil As Saiyid Thohir Ad dibagh dan demikian juga pada mazhab Hanbali tiada wajib zakat wang kertas .. dari Kitab Shamsul Asyhraq.

Wang kertas itu bukan sanad ad daiyin ertinya bukan surat hutang kerana takrif surat hutang ialah " Kertas yang ditulis padanya akan orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang dengan nama kedua - duanya dan hutang apa jenisnya dan sebanyak mana qadarnya dan saksi atasnya dan diberi pegang taruh ditangan oang yang yang beri berhutang ".

Maka wang kertas itu tiada masuk dalam takrif surat hutang. Maka betul lah wang kertas itu bukan surat hutang dan hanya dikira duit yang laku yang lain dari emas dan perak yang dinilai harganya yakni dibubuh harganya sekian sekian ringgit dan ditulis didalamnya pun dengan kata wang kertas ertinya duit kertas. Bukan ditulis kata surat emas perak. Lagi pula jika sungguh wang kertas itu surat Bank berhutang emas dan perak maka cubalah bawa wang kertas itu tunjuk kepada bank minta hutang itu nescaya Bank tiada bayar, mingkin orang Bank marah, dia kata " Kamu binggung kah ? Gila kah ? Kamu tidak bacakah didalamnya wang kertas bukan ditulis surat hutang. Mereka halau kamu semacam halau anjing sahaja.

Ada pun orang yang berkata wang kertas itu khilaf ulamak pada wajib zakat, maka baik lah ihtiyhat ( berhati hati ), berilah zakatnya kerana jikalau betul orang yang berkata wajib zakatnya maka lepaslah kita daripada berdosa dan dapat pahala. Jikalau betul orang yang berkata tiada wajib zakatnya maka jadilah sedekah sunat, maka itu ihtiyhat ( berhati - hati ) yang bathil.

Telah berkata Guru bagi beberapa Guru kami, al 'alamah Shaikh Ahmad Khatib rahimahumullah didalam kitabnya Iqna' an nufus pada m/s 48 ertinya : Dan atasnya lazim daripada ini ihtiyhat ( berhati - hati ) tu beberapa mudharat dan bermula yang demikian itu buat zalim akan tuan harta dengan diperwajibkan barang yang tiada wajib atas mereka itu dan lain - lainnya daripada barang terdahulu sebutnya dan buat sia - sia segala rukun dan segala syarat yang telah diiktibar akan dia oleh ulamak ulamak syarak dan buat binasa takrif - takrif mereka itu yang telah menyebut mereka itu akan dia kerana bahawasanya sesungguhnya lazim oleh binasanya dengan ini ihtiyhat yang jadi daripada sangka - sangka dan gemak - gemak yang bathil , yang tidak ada asalnya sama sekali dalam syarak.

Didalam Kitab Sairus Salikin (Shaik Abdul Samad Al Falimbani) antara syarat – syarat zakat yang zahir pada syarat yang ketiga :

Hendaklah zakat yang dikeluarkan itu ‘ain harta yang wajib zakat itu. Maka tiada memadai zakat perak daripada emas dan zakat emas dengan perak.

Mengenai mengeluarkan zakat perniagaan seperti dalam Kitab Matail Badrain :

(maka jika) sampai nasab harga اخر haul wajib dikeluarkan zakatnya samada harga yang dibeli dahulu itu sampai nasabnya atau tiada kerana yang dii’tibarnya dengan harga اخر haul maka dikeluarkan zakatnya iaitu emas atau perak سربع عشر , tiada dikeluarkan daripada ain mata benda perniagaan itu.


Maknanya zakat perniagaan mesti dikeluarkan dalam emas atau perak bukan ai'n barang yang diperniagakan. Cth : Perniagaan baju, zakatnya bukan dengan baju tetapi dengan emas atau perak.


http://www.dirham2dinar.com/

Tuesday, October 19, 2010

DAKWAH-TERAS KEBANGKITAN UMMAH


Apabila seseorang itu bersyahadah bererti dia telah membuat satu pengakuan untuk memperhambakan dirinya hanya kepada Allah s.w.t. Ianya adalah satu pengakuan untuk tunduk seta patuh kepada Islam yang diredhai Allah. Ini merupakan pengakuan yang mewajibkannya agar meletakkan garis hidupnya atas lunas-lunas Islam dan menghayati serta memperjuangkan Ad-Deen ini semata-mata untuk mencari keberkatan Allah s.w.t.

Hakikat iman itu ialah kita menerima dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w serta mematuhinya tanpa merasa berat.Memberikan ketaatan yang penuh kepada Allah s.w.t dan Rasulnya adalah bukti keimanan seseorang itu, malah inilah yang ditekankan oleh Al-Quran. Maka tidak ada pilihan lain lagi bagi orang yang beriman selain pilihan Allah s.w.t dan mematuhi perintah serta mengikut jalan Rasulullah s.a.w dan menyeru manusia ke jalan Allah s.w.t.

Mungkin ramai di kalangan kita masih kabur dan tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dakwah tersebut dan apakah tujuan dan matlamatnya?? Dakwah dari segi bahasa bereti menyeru atau memanggil. Sebagai istilah syara' pula is membawa pengertian yang lebih khusus iaitu seruan atau panggil ke jalan Allah.

Menurut Ibn Taimiyah pula,Dakwah ialah satu usaha seruan ke arah beriman kepada Allah dan apa yang disampaikan oleh rasul-rasulNya;iaitu dengan membenarkan segala perkara yang disampaikan oleh mereka dan mentaati perintah mereka.

Antara tugas-tugas dakwah ialah menyeru melaksanakan apa yang disukai Allah dan RasulNya sama ada dari perkara wajib dan sunat. Tugas dakwah juga menegah dari segala larangan Allah dan Rasulnya sama ada zahir atau batin. Tidak sempurna dakwah sekiranya tidak ke arah melaksanakan apa yang dikehendaki Allah dan meninggalkan apa yang dibenciNya, sama ada dari perkataan,perbutan zahir atau batin.

Jelas bahawa dakwah itu bererti menyeru dan memanggil manusia serta berusaha melaksanakan seruan dan ajakan kepada jalan yang benar iaitu agama Islam dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Islam.

Tujuan dan matlamat itu tidak lain dan tidak bukan ialah tujuan Al-Islam itu sendiri, yakni membawa manusia kepada pengabdian yang menyeluruh kepada Allah s.w.t. Perhatikanlah ucapan seorang sahabat,Raba'i ibn Amir RA,kepada Rustam :
"Bahawa Allah telah mengutuskan kami untuk mengajak dan menyeru tuan-tuan dan semua orang yang menumpahkan taat setianya kepada sesama manusia untuk bersama-sama dengan kami menyembah dan menumpahkan pengabdian kepada Allah Yang Maha Esa Lagi Maha Berkuasa, dan menarik mereka keluar daripada kesempitan hidup di dunia kepada medan hidup yang lebih selesa di dunia dan akhirat, dari keganasan dan kekejaman agama-agama kepada keadialn Islam...............lalu diutuskan utusanNya kepada seluruh umat manusia...."

Pengabdian yang menyeluruh ini hanyalah boleh dicapai di dalam sebuah masyarakat yang menegakkan suasana alam yang berpusat kepada IMAN DAN TAQWA, betul-betul bertawajjuh(menghadapkan diri) kepada Allah s.w.t, mengambil FURQAN(neraca penilaian Allah) sebagai pembeza, mengawasi hudud-Ullah(batasan-batasan Allah) serta wala'ila-Allah(ketaatan yang mutlak kepada Allah s.w.t)... Inilah masyarakat di mana Hakimiyah Lillah akan tertegak. Dengan lain perkataan, pengabdian yang menyrluruh hanya dapat dicapai dengan tertegaknya Daulah Islamiyah.....

Tuesday, October 12, 2010

Sunnah Sewaktu Khutbah Yang Jarang Diamalkan

Kadang-kadang apabila kita asyik dengan melakukan ibadah lalu menambah amalan-amalan yang bukan datangnya daripada Nabi SAW menyebabkan kita terabai dengan amalan yang benar-benar sunnah. Si khatib mahupun si jemaah yang hadir mungkin boleh mengambil sunnah ini sebagai jambatan dalam menambahkan lagi warisan peninggalan Nabi SAW.

Benarlah kata Abdullah ad-Dailamy : “Sesungguhnya pertama kali hilangnya agama (Islam) adalah dengan ditinggalkannya sunnah. Agama ini akan hilang satu sunnah demi satu sunnah sebagaimana lepasnya tali seutas demi seutas” (Al-Lalika’iy, ad-Darimi dan Ibn Wadhdhah di dalam al-Bida’ wan Nahyu Anha)

Antaranya ialah isyarat tangan dengan jari telunjuk oleh khatib ketika ia berdoa. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Husain bin Abd Rahman daripada ‘Umarah bin Ruaibah, bahawasanya ia pernah melihat Bisyr bin Marwan berkhutbah di atas mimbar sambil mengangkat kedua tangan untuk berdoa. Lalu Umarah berkata :

(Maksudnya) “Semoga Allah SWT memburukkan tangan tersebut. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW berdoa hanya dengan isyarat jari telunjuk.” Dalam riwayat lain, dia berkata “pada hari Jumaat”. ( HR Muslim dan At-Tirmizi pada bab ‘Makruhnya mengangkat tangan diatas mimbar’)

Hadis ini menolak pendapat yang membolehkan khatib mengangkat tangan berdoa ketika di atas mimbar melainkan hanya dengan isyarat jari telunjuk. Imam an-Nawawi berkata “Disunnahkan untuk tidak mengangkat tangan ketika berkhutbah, demikianlah pendapat Imam Malik dan pengikut kami ( mazhab Syafi’) serta yang lainnya. Walaupun sebahagian dari ulama Salaf dan Malikiyyah berpendapat mengangkat tangan diperbolehkan, namun ianya di satu sudut yang lain iaitu ketika Solat Istisqa’. Bukan dalam khutbah Jumaat biasa. “( an-Nawawi, Syarh Sahih Muslim Jil 3, 428. Juga boleh dirujuk dalam kitab Fathul Bari Imam Ibn Hajar al-Asqalani)

Sunnah ketika berdoa

Ini menunjukkan kepada kita dua faedah daripada hadis ini, pertamanya, tidak disunnahkan mengangkat tangan bagi khatib saat berdoa dia atas mimbar. Manakala yang kedua disunnahkan bagi khatib melakukan isyarat jari telunjuk ketika berdoa atas mimbar.

Sunnah berikutnya yang jarang diamalkan adalah, makmum menghadap ke arah wajah khatib ketika khatib sedang berkhutbah. Ramai di kalangan kita apabila mimbar berada jauh darinya ia terus menghadap kearah kiblat dan tidak berpaling ke arah khatib.

Ibn Munzir pernah berkata dalam kitab al-Ausath mengenai keperluan menghadapnya para jemaah ke arah khatib yang sedang berkhutbah Jumaat. Beliau mengatakan bahawa “Setiap ulama yang mengetahui hadis tersebut menegaskan bahawa para jemaah solat Jumaat harus menghadap ke arah khatib yang sedang berkhutbah. Antara yang berpendapat seperti itu adalah Ibn Umar, Anas bin Malik, Syuraih dan Atha’.”

Ini berdasarkan kepada hadis dari al-Mustamir bin al-Rayyan: (maksudnya)“Aku melihat Anas Bin Malik datang ke masjid pada hari Jumaat, kemudian dia terus bersandar ke dinding dan menghadap ke arah imam.” (Riwayat ini disahihkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari Jil 2, 467)

Juga berasaskan hadith Ma’mar ketika mana ia pernah bertanya kepada az-Zuhri tentang menghadapnya para jemaah Solat Jumaat ke arah imam, kemudian az-Zuhri menjawab: “Seperti itulah yang dilakukan oleh para Sahabat” ( HR Abd Razzaq dalam al-Mussannaf no. 5390)

Jadinya selepas ini marilah sama-sama kita menghadap wajah kita ke arah khatib di atas mimbar. Mungkin dengan sunnah kita yang sedikit ini mampu memberi kita ganjaran yang besar disisi Allah terhadap tindakan kita menghidupkan sunnah yang dilupakan ini.

mengadap khatib

Antara sunnah yang amat penting diamalkan oleh orang Malaysia khususnya adalah sunnah berpindah tempat duduk ketika mengantuk sewaktu khutbah disampaikan. Ramai di kalangan kita yang sudah dari awal-awal lagi meletakkan waktu khusus qailullahnya ketika khatib sedang berkhutbah. Ada yang asyik bersetuju menganggukkan kepala tanda setuju dengan khatib sehinggalah iqamah dilaungkan. Itulah betapa hebatnya orang Malaysia.

Sunnah memindahkan tempat duduk ketika mengantuk dalam khutbah boleh dirujuk kepada hadis riwayat Imam Abu Daud, at-Tirmizi dan Ibn Khuzaimah dalam Sahihnya. Sebuah hadis daripada Ibn umar RA dari Nabi SAW bersabda (maksudnya) :

“Apabila salah seorang di antara kamu mengantuk pada hari Jumaat, hendaklah ia berpindah dari tempat duduknya.”

Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkongsi 3 sunnah Nabi SAW yang jarang umat Islam di Malaysia amalkan. Kita berharap semoga dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW atas kecintaan kita kepada baginda akan mendatangkan rahmat Allah kepada kita, Insya Allah. Ayuh bersama menghidupkan sunnah Nabi SAW!