Sunday, February 26, 2012

Tarbiyah Membangun Tamadun

hasan al banna2a

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,

Kemajuan moden tidak dapat memahami pengertian tarbiyah yang menjadi tunggak binaan.

Kemungkinan ada yang bertanya apakah hubungan antara tarbiyah dan tamadun Islam?Ini disebabkan pendidikan, gaya hidup dan pemikiran barat telah menghalang mereka daripada dapat memahami tunjang tamadun Islam sedangkan apa yang kita perkatakan merupakan asas dan tapak tamadun Islam. Jika pengertian ini hilang daripada sesuatu umat, maka tamatlah riwayat hidupnya.

Kemajuan dalam bidang politik dan ekonomi telah dianggap sebagai budaya dan tamadun di sisi bukan Islam di mana ianya telah mengkagumkan ramai manusia, sedangkan keduanya dipisahkan daripada nilai aqidah dan akhlak.Namun, di sisi kita orang Islam, ianya merupakan ibadah dan didirikan di atas asas iman dan akhlak di samping menerima segala penemuan dan ciptaan yang baru.Kita amat bersikap terbuka dengan perkara yang baru, selagimana asasnya lslam. Bahkan kita tidak mencipta perkataan pembaharuan, tapi Allah swt sendiri yang mensyariatkan pembaharuan sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadits :

"Sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini seorang yang memperbaharui urusan agamanya pada setiap seratus tahun".Oleh kerana itu, ‘tajdid’ (pembaharuan) dalam urusan agama ialah syari’e selagimana tidak menyentuh unsur-unsur tetap, selain mempunyai garis panduan dan asas-asasnya.

Perkara-perkara yang perlu diperbaharui ialah :

1. Kefahaman umat terhadap Islam agar kembali sahih.
2. Keimanan umat Islam agar ibadah yang ditunaikan tidak sekadar syiar semata-mata.
3. Ilmu dan iltizam agar mereka menghayati Islam sehingga menjadi sebati dengan kehidupan mereka dan mereka berdakwah pula kepada seluruh manusia.Itulah di antara perkara-perkara yang memerlukan ‘tajdid’ (pembaharuan) dalam pentarbiyahan individu. Namun, unsur-unsur tetap dakwah, tidak menerima sebarang pembaharuan seperti yang didakwah dan diamalkan oleh Imam Hasan Al-Banna.Negara Islam telah ditegakkan dengan usaha manusia melalui proses tarbiyah yang panjang dan berperingkat-peringkat. Melalui proses tersebut terbentuklah sebuah masyarakat yang berasaskan aqidah tauhid sebagai rangka dan garis panduan kepada proses pembinaan itu sendiri.Aqidah tauhid ini, selain mengenepikan segala sistem dan kaedah jahiliyah, ia juga telah menggariskan aktiviti-aktiviti dan gerakan jamaah muslimah pada ketika itu agar negara yang ditegakkan ialah hasil tabi’e daripada masyarakat yang berasaskan aqidah tadi.

Sebenarnya dalam melaksanakan tugasan sebuah negara Islam, ia bererti melaksanakan dan mencapai tujuan-tujuan syara’ yang memenuhi keperluan nilai-nilai asasi manusia.Sudah tentulah, keperluan nilai-nilai asasi itu tidak akan dapat dipenuhi kecuali melalui ‘rijal’ yang beriman dan berdakwah kepada fikrah mereka serta sanggup berkorban untuk itu.Oleh yang demikian, tarbiyah ialah jalan kita untuk membuat perubahan, bukannya melalui jalan keganasan atau kekerasan.PERANAN TARBIYAHIslam sekali-kali tidak akan tertegak kecuali di atas bahu-bahu pendukungnya di mana :

a. Mereka menepati janji mereka kepada Allah.
b. Jiwa mereka memandang besar negeri akhirat.
c. Mereka memandang remeh dan hina terhadap dunia.
d. Mereka tidak beramal kecuali dengan ketaatan.
e. Keyakinan ynng bertapak dalam jiwa mereka mampu menolak segala kekeliruan dan was-was.“Wahai Tuhan kami! Kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan, dan kami mengikut Rasul(Mu); oleh itu catatkanlah kami berserta orang-orang yang menjadi saksi (yang mengakui keesaanMu dan kebenaran rasulMu).” (QS Ali Imran : 53)Dengan jiwa yang sedemikian, mereka mara dengan :

1. Keazaman dan ‘himmah’ yang tinggi.
2. Aqidah sebagai pendorong mereka.
3. Fikrah sebagai ketentuan halatuju mereka.Oleh kerana itu, mereka berjaya menterjemahkan fikrah ke alam realiti kerana fikrah tidak akan
menjadi kenyataan kecuali fikrah tersebut diimani oleh pendukungnya, ikhlas dan bersemangat memperjuangkannya serta wujud kesediaan untuk berkorban demi melaksanakannya.Fikrah yang baik memerlukan tiga faktor untuk berjaya :

a. Tasawur fikrah benar-benar jelas pada pendukungnya.
b. Iman pendukung yang mendalam terhadap fikrah.
c. Kesatuan yang kuat di antara pendukungnya.Fikrah yang sahih memerlukan kepada peribadi Islam yang unik bertepatan dengan manhaj rabbani di mana manhaj ini tidak datang bersamanya unsur-unsur yang batil dan merosakkan. Ini adalah kerana, ianya datang daripada Yang Maha Bijaksana dan Yang Maha Terpuji.Manakala Rasulullah saw sebagai contoh tauladan yang telah menggariskan jalan amal.

1. Apabila baginda menunjukkan yang halal, mereka akan patuh mengikutinya.
2. Apabila baginda menunjukkan yang haram, mereka patuh menjauhinya.
3. Apabila baginda menekankan bahawa kesenangan dan kesusahan itu merupakan ujian, maka ia memerlukan kesabaran bagi menghadapinya.Inilah individu yang mampu mengekalkan kelangsungan masyarakat yang dibina ketika mana ia menjadi agen kepada perubahan dan pembawa misi pengislahan.

Rasulullah saw telah menerangkan bahawa umat satu ketika nanti akan ditimpa kesusahan dan dikerumuni oleh golongan kafir. Situasi ini hanya akan dapat diselamatkan oleh individu muslim yang berkeperibadian tinggi.Sabda Rasulullah saw :

"Sesungguhnya Allah membangkitkan seseorang yang memperbaharui urusan agama ini pada setiap seratus tahun".Ia adalah seorang muslim yang meredhai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, beriltizam dengan semua perintah Allah dan melaksanakannya tanpa mengambil peduli akan tuntutan hawa nafsunya seraya berkata dengan yakin seperti mana firman Allah swt :

"Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Tiada sekutu bagiNya, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan, dan aku (di antara seluruh umatku) ialah orang-orang Islam yang awal pertama (yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahnya)". (QS Al Ana’am : 162-163)Untuk mencapai tahap individu sedemikian, ia memerlukan kepada penyerahan diri dan jiwa, pengawalannya sehingga seseorang itu merasakan diri dan jiwanya itu berada ditanganNya serta diuruskan sekehendakNya.Perasaan sebegini akan melahirkan ‘intima’ (penggabungan diri) kepada agamanya. Lalu dia beriltizam dengan manhaj Allah dalam kehidupannya. Hawa nafsunya menurut apa yang didatangkan oleh Rasulullah saw. Lantas ia akan :

a. Meyakini bahwa penciptaannya hanyalah untuk melunaskan amanah risalah ini.
b. Merasai bahwa perasaan kasihnya meliputi seluruh hati sanubarinya.
c. Hanya mengharapkan semata-mata keredaanNya apabila ia kembali menemuiNya.Inilah peribadi yang berkualiti yang mengimani apa yang ia perkatakan dan apa yang ia sematkan di dalam jiwanya. Tindakannya ialah kajian dan manifestasi manhaj nubuwwah yang menjadi tujuan dan matlamatnya sehingga jadilah seluruh kehidupannya sebagai interpretasi kepada risalah yang agung ini.OBJEKTIF DAN MATLAMAT

Sebenarnya, setiap amalan yang dilakukan oleh manusia tidak kira kecil atau besar didorong oleh kekuatan dalaman yang terbit dari hati dan perasaan.

Ini adalah kerana setiap manusia akan melakukan sesuatu amalan berdasarkan tujuan yang ingin dicapainya. Apabila kekuatan yang sepatutnya menjadi batu asas itu hilang atau tiada, ianya akan menyebabkan kegagalan kepada amal dan usaha yang dilakukan di mana segala cita-cita tidak akan kesampaian dan bahkan ianya akan menyebabkan kepenatan, bagaikan mereka yang mengejar bayang-bayang sedangkan usaha tersebut tidak memberi apa-apa kesanpun kepada realiti sebenar.Ini kerana setiap manusia akan melaksanakan amal dan perkerjaannya berdasarkan matlamat dan objektif yang telah digariskan.Maka ia akan berusaha untuk mencapai matlamat dan objektif tersebut tanpa mengambil kira kesusahan dan kepayahan yang akan dihadapinya dalam usahanya mencapai apa yang dicita-citakannya.Barang siapa yang mengetahui apakah hakikat sebenar kehendaknya (amal), maka segala kewajipan yang terpikul terasa ringan dan mudah.Manusia akan meletakkan objektif berada di hadapan mata, walaupun objektif itu masih jauh kerana baginya, segala usaha yang dilakukan akan merapatkannya dengan jarak tujuan yang hendak dicapai di mana sudah pasti usaha dan amal tersebut memerlukan pengorbanan dari kelapangan masanya, kerehatan jasadnya dan keringanan fikirannya sehingga ada ketikanya ia akan mengorbankan harta dan kehidupannya sebelum ia berjaya mengecapi kejayaannya.Benarlah sabda Rasulullah saw :

"Jalan ke syurga itu dipenuhi dengan kepayahan dan kesusahan".Sudah tentulah syurga yang merupakan matlamat tertinggi seseorang insan itu akan dililiti dengan seribu satu kepayahan dan kesusahan. Maka usaha dan pengorbanan mesti dilakukan untuk mencapai syurga tersebut.KEFAHAMAN YANG DIPELAJARIManhaj Imam Hasan Al-Banna mengajar kita bahawa sebelum seseorang insan memulakan langkah pertama untuk mencapai sesuatu objektif, ia memerlukan kepada dua asas utama iaitu :PERTAMA : DIA MESTILAH BERIMAN (YAKIN) DENGAN OBJEKTIF ITUKEDUA : DIA MESTILAH YAKIN DAN MAMPU UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF YANG DIIMANINYA ITU DENGAN IZIN ALLAH SWTIni disebabkan kerana mengimani objektif dan berkeyakinan mampu mencapai objektif tersebut, ialah dua syarat asasi bagi setiap amal yang serius.
Dalam hal ini, Rasulullah saw menunjukkan contoh tauladan di sepanjang perjalanan hidup dan dakwahnya. Baginda amat tekun, tidak jemu dan bosan bekerja dan berdakwah walaupun Allah swt telah menjanjikan kemenangan kepada baginda.Dengan keimanan dan tasawur yang beginilah Imam Hasan Al-Banna telah memulakan dakwahnya setelah beliau menetapkan objektif-objektifnya.

Objektif-objektif tersebut yang berpandukan manhaj Rasulullah saw berdasarkan peringkat-peringkat berikut :

a. ‘Ta’arif’ (peringkat memperkenalkan Islam).
b. ‘Takwin’ (peringkat pembentukan peribadi muslim).
c. ‘Tanfidz’ (peringkat perlaksanaan dan pengorbanan dalam tugas memenangkan Islam)

Semua peringkat-peringkat tersebut tidak akan mampu dilaksanakan kecuali melalui tarbiyah secara perlahan-lahan.Manakala objektif-objektif tersebut ialah :

1. Membangkit ruh keimanan.
2. Mentarbiyah individu merangkumi pentarbiyahan ruh, jasad, akal dan perasaan meliputi seluruh aspek kehidupan.
3. Membentuk keluarga muslim berasaskan tarbiyah ini.
4. Mewujudkan masyarakat yang individunya telah ditarbiyah dan melaksanakan manhaj Islam dalam realiti kehidupan.
5. Menghidupkan kembali Khilafah Islamiyah yang telah lama hilang.
6. Memartabatkan kembali kedudukan identiti dan penguasaan di peringkat antarabangsa umat Islam sebagai sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia.

Semua objektif itu menuntut amal daripada akar umbi yang berterusan dan tersusun untuk mengembalikan Islam sebagai pemimpin masyarakat.Usaha mengatur kembali kehidupan berdasarkan arahan, larangan dan syariat Allah bukan sekadar melalui kata-kata dan ucapan atau buku-buku, walaupun semuanya itu dituntut.

Ceramah, pidato, buku dan makalah hanyalah satu daripada usaha-usaha harakah, bukannya keseluruhan harakah.

“Dan katakanlah (wahai Muhammad): "Beramallah kamu (akan segala yang perintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. (QS At Taubah : 105)Amal di peringkat akar umbi masyarakat yang tersusun dan berterusan ini hanya boleh dilakukan hasil dari dorongan jati diri dan keyakinan peribadi yang menjadikan keredhaan Allah sebagai matlamat agung.Dorongan dalaman itu bermula apabila seseorang muslim yang telah mendapat sedikit sebanyak sentuhan kebangkitan Islam. Kesannya, ia akan merasa serba salah akibat daripada suasana bertentangan yang berlaku antara imannya dan realiti sekelilingnya.Bertitik tolak daripada rasa kecintaan kepada agamanya, ia akan :

a. Berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri dan saudaranya.
b. Menyumbang ke arah perlaksanaan syariat.
c. Mewujudkan kesatuan umat Islam.
d. Berusaha ke arah pembebasan bumi Islam yang telah dijajah.
e. Bekerja untuk mengembalikan semula khilafah yang telah hilang.
f. Memperbaharui kewajiban berdakwah dan amar makruf nahi mungkar.
g. Berjihad di jalan Allah dalam segala kategorinya iaitu meliputi kuasa, lisan dan hati yang menggambarkan selemah-lemah iman.

Semua usaha-usaha di atas memerlukan kepada kefahaman dan tarbiyah.Oleh sebab itu, kandungan dakwah Imam Hasan Al-Banna ialah :

1. Menggerakkan semula umat daripada lamunan yang panjang.
2. Mengejutkan kembali minda umat agar mereka faham.
3. Menyentuh hati umat supaya mereka beriman.
4. Menghidupkan keinginan umat agar mereka berazam.
5. Menggerakkan anggota umat agar mereka berkerja.Dakwah, sebagaimana kefahaman yang dibawa oleh Imam Hasan Al-Banna dan diimplementasikan oleh Jamaah Ikhwanul Muslimin ialah :a. Amal ‘fikri’ (usaha minda) yang menerangi akal.
b. Amal ‘da’wi’ (usaha dakwah) yang mendorong perasaan.
c. Amal ‘tarbawi’ (usaha pentarbiyahan) yang melahirkan peribadi Islam yang seimbang.
d. Amal ‘ijtima'ie’ (usaha kemasyarakatan) yang menyumbang menyelesaikan permasalahan masyarakat dan menyebarkan kebaikan.
e. Amal ‘iqtisadi’ (usaha ekonomi) untuk membebaskan ekonomi negara daripada cengkaman barat dan riba.
f. Amal ‘siyasi’ (usaha politik) untuk menegakkan pemerintahan negara yang melaksanakan hukum Islam.
g. Amal ‘jihadi’ (usaha jihad) untuk membebaskan tanah milik umat Islam di serata dunia daripada penjajahan asing melalui manhaj Nabi saw.Perkara yang kita perkatakan ini perlu kepada penegasan bahawa Islam ialah :

1. Risalah tarbiyah sebelum menjadi risalah tanzim dan tasyri'.
2. Risalah nilai dan neraca sebelum menjadi risalah jihad dan perang.

Oleh yang demikian, ia perlu kepada kefahaman bahwa :PERTAMA :

Objektif daripada perlaksanaan manhaj Nabi saw adalah untuk mewujudkan realiti amali yang Islamik, di mana hukum-hukum syariat dilaksanakan secara ruh dan nash.

Tidak sepatutnya kita menuntut Islam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi sebelum kita sendiri mewujudkan satu realiti persekitaran yang dilaksanakan syariat dan hukum di dalamnya.

Perkara ini tidak boleh diwujudkan dengan paksaan tetapi dengan :

a. Tarbiyah.
b. Keyakinan.
c. Iman.KEDUA :

Amal untuk mencapai objektif-objektif tersebut hendaklah dilakukan melalui perancangan yang berperingkat-peringkat.

Amal tidak sepatutnya berganjak ke satu peringkat yang lain kecuali setelah objektif peringkat sebelumnya tercapai. Begitu juga amal dalam peringkat-peringkat ini hendaklah bersifat anjal kerana tabiatnya yang saling kait mengait antara satu sama lain. Ini kerana pencapaian objektif mana-mana peringkat akan membantu usaha mencapai objektif di peringkat seterusnya seperti mana pencapaian semua objektif di semua peringkat akan menyumbang ke arah pencapaian objektif terbesar.

Oleh itu, kewujudan individu muslim akan membantu ke arah pembentukan ‘usrah’ (keluarga) muslimah. Kewujudan ‘usrah’ (keluarga) muslimah pula akan membantu pembentukan ‘mujtama'’ (masyarakat) muslim, begitulah seterusnya.KETIGA :

Amal untuk mencapai objektif-objektif tersebut hendaklah dilakukan secara ‘jamai’e’ (kolektif) yang mempunyai pimpinan yang berakar umbi dalam masyarakat dan mengepalai kelompok mukmin.

la bekerja untuk membentuk pendapat umum yang Islamik, yang akan menggembeling pelbagai tenaga bagi mencapai objektif Islam.

Amal ‘fardi’ (individu) tidak akan mampu mencapai objektif-objektif tersebut, di samping Islam sendiri agama jamaah yang mentarbiyah individunya dengan pengertian ini.

Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan Tarbiyah dan Takwin (Pembentukan) kerana hanya inilah jalan yang paling selamat dan kukuh untuk menegakkan syariatMu di muka bumi kerana kami memahami bahwa inilah juga jalan yang telah dirintis oleh Rasulullah saw dan ditegakkan oleh para sahabat Radhiallahu ‘anhum sehingga syariatMu terlaksana pertama kalinya di bumi Madinah Al Munawwarah dan seterusnya menyebar ke bumi Islam yang lain.Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS

http://tinta-perjalananku.blogspot.com/

Saturday, February 25, 2012

Mengenang 63 Tahun Gugurnya Imam Asy-Syahid Hasan Al Banna


Dr. Ahmad Bahr
Dengan izin Allah, Imam Asy-Syahid Hasan Ahmad Abdurrahman Al Banna dilahirkan 14 Oktober 1906 di Mahmudiah di distrik Buhairah Mesir. Ia tumbuh di keluarga berpendidikan dan agamis. Ayahnya adalah seorang ulama hadits dan memiliki sejumlah buku dalam disiplin ilmu ini. Ayahnya dijuluki “saaty” karena bekerja sebagai reparasi jam. Imam Al Banna hafal Al-Quran di usia dini. Sejak kecil ia memiliki kecenderungan senang bekerja di bidang keislaman. Ia pernah menjadi ketua Lembaga Akhlak Agama. Ia juga mendirikan lembaga Anti Kemungkaran pada saat masih pelajar SD. Ia lulus SMA umum dan mendapat rangking kelima tingkat nasional Mesir. Ia juga lulus dari Darul Ulum dan termasuk angkatan pertama. Kemudian dia diangkat menjadi guru di salah satu sekolah di Ismailiah.
Kejadian-kejadian Penting Dimasa Hasan Al Banna
- Jatuhnya Khilafah Utsmaniyah tahun 1924.
- Pembagian “peninggalan” Khilafah Utsmaniyah dengan kesepakatan yang dikenal dengan nama “kesepakatan Syaks Picot tahun 1915.
- Kolonialisme Inggris atas Mesir.
- Pendudukan dan perampasan tanah Palestina.
- Perpecahan umat.
- Munculah pemikiran sosialisme di Mesir.
- Munculnya semangat nasionalisme kebangsaan dan demokrasi.
- Melemahnya partai Mesir dalam menghadapi penjajahan Inggris.
- Pembelaan terhadap Palestina.
Bagaimana Hasan Al Banna Menjadi Guru di Ismailiah?
“Allah Maha Tahu berapa lamanya malam-malam itu kami habiskan untuk membahas kondisi umat dan berbagai fenomena kemunduran dalam segala bidang. Kami kupas penyakit dan kami berfikir mengatasinya serta menentukan obatnya. Kami sangat terpengaruh dengan apa yang kami bahas hingga kami menangis.” Kisah Al Banna saat itu ketika pasukan Inggris sedang berada di Ismailiah.
Akhirnya, terjadilah baiat antara enam orang yang berkumpul dengan Syekh Al Banna. Salah satu dari enam orang itu menceritakan detik-detik bersejarah itu. “kami ulurkan tangan kami untuk berbaiat di atas tangan beliau. Beliau berkata, “Ulang-ulanglah bersamaku “kami meminta ampun kepada Allah Yang Maha Agung 3x. Kami bertaubat kepada Allah. Kami bertekad tidak melakukan maksiat kepada-Nya. Kami berjanji kepada Allah untuk menjadi saudara karena Allah dan beramal untuk agama yang lurus ini. Dan Allah menjadi Penolong atas apa yang kami katakan.” Kemudian beliau membaca firman Allah,
إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا › سورة الفتح الآية10
“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. tangan Allah di atas tangan mereka, Maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.”
Persepsi Ikhwanul Muslimin Terhadap Permasalahan Palestina
Umat Islam semua adalah satu umat yang diikat oleh ikatan akidah.
“Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu[1006], dan Aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada-Ku.” (Al Mukminun:52)
Al Banna mengatakan, “Setiap jengkal tanah tempat berpijak seorang Muslim yang menyatakan, “Laa ilaaha illallahu, atau pernah dikibarkan panji-panji Allah, maka sejengkal tanah itu menjadi amanah bagi kaum muslimin. Ikhwanul Muslimin mengimani pentingnya kesatuan Islam. Dan, Palestina adalah bagian penting dari entitas negeri Islam. Konflik dengan Yahudi adalah konflik eksistensi atau kita akan musnah. Jihad di jalan Allah adalah jalan satu-satunya membebaskann Palestina. Ikhwanul Muslimin tidak akan percaya dengan “solusi damai” dengan yahudi.
Al Banna mengatakan, “Jihad adalah kewajiban yang akan berlangsung hingga hari kiamat, dan tingkatan pertamanya adalah pengingkaran di dalam hati dan tingkatan paling tinggi adalah berperang di jalan Allah. Di antara jenis jihad adalah berjihad dengan lisan, pena dan tangan serta menyampaikan kata-kata yang benar di hadapan penguasa yang dlalim. Dakwah ini tidak akan hidup kecuali dengan jihad. Tingginya dakwah dan luas ufuknya sejajar dengan agungnya jihad dan tingginya harga yang harus dibayar untuk meninggikannya serta banyaknya ganjaran dari Allah.”
Motivasi Jihad
Motivasi jihad di dalam Islam bisa berupa pembalasan atas kejahatan dan tindakan permusuhan dari musuh Islam, membela diri, keluarga dan negeri, menjaga dakwah hingga tersampaikan kepada manusia semuanya, menjamin kebebasan dakwah dan keyakinan, menolong orang-orang lemah, orang dzalim dan itu hanya bisa dengan menghilangkan thagut.
IM dan Palestina
- Tindakan penjajah Inggris dan kedok konspirasi mereka atas Palestina terbongkar oleh Ikhwanul Muslimin yang menyebarkan puluhan ribu buku “Api dan Kehancuran di Palestina”.
- IM adalah kelompok yang pertama kali menyadarkan rakyat Mesir tentang masalah Al-Quds dan mereka pula yang pertama kali membuat “penggalangan sumbangan untuk Al Quds” untuk pada mujahidin tahun 1931.
- Tahun 1935 Al Banna mengirim seorang pemuda dari IM dari sayap militernya untuk membela saudara-saudara mereka di Palestina dengan pimpinan Izzuddin Al Qassam untuk berlatih senjata. Al Banna juga yang mengirim Mahmud Labin, wakil IM untuk sayap militer untuk menyelesaikan perselihan antara dua organisasi Najadah dan Fatwah. Akhirnya, mereka bersatu dengan nama Organisasi Pemuda Arab.
- Konferensi rakyat pertama yang digelar IM untuk Palestina di tahun 1938 yang dihadiri oleh utusan rakyat dan pemerintah resmi serta anggota parlemen Mesir, Irak, Suriah, Sudan dan Libanon.
- IM menolak resolusi pembagian wilayah Palestina 29 Novemver 1947. Mereka menyerukan bangsa Arab agar berunjuk rasa pada 15 Desember 1947. Al-Azhar, Universitas-universitas serta lembaga-lembaga dan tokoh politik keluar menggelar unjuk rasa. Al Banna menyerukan kepada mereka, “Labbaika Palestina, darah kami menjadi penebus Palestina, meski kami kekuarangan senjata. Hari ini akan kami bebaskan dari musuh kami. Saya umumkan dari mimbar ini bahwa Ikhwanul Muslimin menyumbangkan darah 10 ribu relawan untuk mati syahid demi Palestina dan mereka telah siap untuk dipanggil ke Palestina. kepada para raja dan pemimpin, Al Banna menyerukan, “Biarkan antara kami dengan Yahudi. Jika Palestina hilang dari kami, maka gantunglah aku dan saudara-saudara kami di lapangan umum.”
- Ketika Inggris mengumumkan penarikan pasukannya dari Palestina pada Mei 1948 dan menyerahkan Palestina kepada Yahudi, maka IM mengumumkan tragedi ini dan Al Banna mengumumkan semua anggota IM di seluruh Mesir untuk berkumpul di markasnya di Kairo. Namun mereka dikagetkan oleh keputusan Liga Arab dan pasukan Mesir yang melarang IM masuk ke Palestina dan hanya mengandalkan pasukan tetap.
- IM masuk ke Palestina melalui Sinai dengan alasan tour ilmiah. Sebagian masuk melalui mobil barang dan ada yang jalan kaki. Termasuk 35 murid usia 16 tahun yang masuk melalui Sinai dengan jalan kaki. Ketika tiba di Palestina, mereka bukan bertanya tentang istirahat dna makan, namun bertanya kapan giliran mereka berlatih untuk melawan Yahudi.
- IM Jordania juga ikut dalam jihad ke Palestina, di antara Mursyid Aamnya Abdul Lathif Abu Qaurah. IM Suriah juga tidak ketinggalan, termasuk Mursyid Aamnya Mushtafa Sibai dan juga warga Irak dengan pimpinan Muhammad Mahmud Shawwaf, warga Sudan dan Libanon.
- Dua bulan sebelum pasukan Arab resmi tiba, pasukan IM sudah berada di Palestina. mereka masuk pada Maret 1948.
Peperangan Yang Melibatkan IM
- Pertempuran Kafr Daurm di perbatasan Mesir dengan Palestina.
- IM menyerang rombongan zionis Yahudi yang memaksa mereka lari dan IM berhasil menguasai 15 mobil mereka.
- Pertempuran Tabah 86 di selatan Der Balah. Pasukan Mesir mengontak Ustad Kami Syarif pada bahwa Tabah udah jatuh di tangan Yahudi. Maka mereka meminta IM mengembalikan ke tangan bangsa Arab. Sebab jika tidak akan membahayakan pasukan Mesir di Gaza. Akhirnya IM bisa mengambil alih kembali Tabah.
- Komandan umum pasukan Mesir Fuad Shadiq meminta pemerintah Mesir memberikan lencana penghargaan atas kepahlawanan mereka dalam pertempuran itu.
- IM berhasil dengan izin Allah melakukan tarbiyah jihadiyah dan mengambil alih Asluj dan pemukiman Yahudi Ramat Rahel dekat Betlehem.
Pembunuhan Imam Al Banna
IM menyebar bukan saja di Mesir bahkan menyebar di seluruh dunia Arab dan Islam. Bahkan sebuah harian Amerika menyebut Al Banna “Laki-laki ini adalah orang terkuat di dunia. Dia tidak akan bisa dikalahkan kecuali apabila “peristiwa yang ada lebih besar” dari sekarang.” Karenanya, penyebab pembunuhan Hasan Al Banna karena dia memenuhi janji dan tekad yang pernah dikatakan. Ia mengirim pasukan IM di Palestina yang memberikan pelajaran kepada Yahudi dan Inggris yang tidak pernah mereka lupakan. Maka Amerika memberikan isyarat kepada Naqrasyi agar membubarkan IM dan membunuh Al Banna. Intruksi ini dilaksanakan. Senjata pribadi Al Banna dilucuti, mobilnya dicuri, telepon rumahnya diputus, rekan-rekannya ditangkap dan dia dibunuh.
Pagi hari kesyahidannya, Al Banna melihat mimpi melihat Imam Ali ra mengatakan kepadanya, “Wahai Hasan (Al Banna) tugasmu sudah selesai. Misimu sudah kau tunaikan. Allah menerimamu dan menerima amalmu.” Meski demikian, dia tetap keluar melanjutkan kerjanya. Pemerintah Mesir mengontaknya. Al Banna berjanji untuk dialog dengan pemerintah soal situasi yang ada. Pertemuan di sepakati di Jamiyah Pemuda Islam. Al Banna menunggu namun tidak ada yang datang. Maka pada jam 8.30 tanggal 12 Februari 1949 dia ditembak di lapangan terbesar di Kairo di depan gedung pemuda Islam. Ia segera dievakuasi ke RS Istana Aini. Namun ada kesengajaan prosedur yang dipersulit sehingga ia kehabisan darah dan meninggal syahid. Mereka tidak mau menyerahkan jasad Al Banna kepada ayahnya kecuali setelah dia berjanji menguburnya sendiri tanpa menghadirkan siapapun. Sang ayah yang sudah renta di atas 90 tahun itu memandikan dan mengkafani anaknya yang syahid. Polisi melarang jasad Al Banna di bawah oleh laki-laki. Maka jasad sang syahid dibawah oleh empat kaum wanita yang berjalan di kepung dengan barisan tank dan ratusan pasukan. Dengan cara seperti inilah akhirnya tokoh pembaru Islam abad 20 dikebumikan. (bsyr/Aljazeera.net)

Sunday, February 19, 2012

MELAYU SEPAKAT

Artikel menarik tentang MELAYU SEPAKAT daripada Akhuna Abdul Rahman bin Sayuti untuk bahan bacaan dan renungan bersama.

Saya merasa amat hairan dengan beberapa orang saudara Melayu se-Islam yang sanggup meng-unfriend saya di FB ..Walhal mereka merupakan golongan yang sangat ghairah terhadap kesepakatan sesama melayu…Namun mungkin disebabkan oleh beberapa perbezaan pendapat , serta beberapa kritikan menjadi penyebab utama kepada perkara tersebut. Lebih malang lagi ada yang sanggup mengatakan saya menjadi penyebab perbalahan diantara saudara-saudara semelayu disamping mengatakan saya telah menimbulkan beberapa “ Tashqiq” ( kekeliruan) terhadap beberapa isu , walaupun telah beberapa kali saya katakan , kita ingin berbincang dengan ilmiah, saintifik beserta hujjah dan harmoni.

Mereka ini pada pandangan saya secara zahirnya mempunyai niat yg baik dan soleh dalam bercakap tentang kepentingan kesepakatan Melayu ( bangsa) dan perpaduan, namun disana ada beberapa perkara dinyatakan, bagi pandangan saya merupakan kenyataan yang kurang tepat dan kurang adil dalam bercakap tentang kesepakatan Melayu di bumi tercinta ini.

Di sini saya merasaka keperluan untuk menjelaskan beberapa kekeliruan ,persoalan serta beberapa hakikat Dakwah , Ukhuwwah & perkauman . InsyaAllah disini saya akan mengutarakan secara ringkas dan padat beberapa persoalan kepada Pejuang-pejuang Perkauman Melayu Sepakat ...

Persoalan:

Kenapa perlu menggunakan ketuanan melayu utk mengislah masyarakat?..Method apakah ini..? bolehkah mengislah masyarakat dengan menggunakan strategi perkauman (melayu)?...seolah2 Islam itu tidak sempurna apabila memerlukan ketuanan atau perkauman melayu dalam mengajak kepada ISLAM...Adakah Islam tidak akan berdaulat sekiranya Melayu tidak sepakat ..?.. Adakah mengajak kepada Melayu itu bermakna mengajak kepada ISLAM ..?...

Hakikat Dakwah:

· لم يكن الرسول رجلا إقليميا أو زعيما وطنيا

1) Rasulullah Bukanlah Seorang Pemimpin Kebangsaan :

Jika Rasulullah saw berkehendak mempromosikan dirinya sebagai pemimpin nasional seperti yg dilakukan oleh pemimpin2 politik yg lain tentunya beliau akan mendapatkan peluang yg baik sekali untuk mempersatukan bangsa Arab di bawah satu pemerintahan arab yg kuat yg akan menggabungkan suku Quraish dan kabilah2 arab di bawah kekuasaaannya. Tentunya Abu Jahal dan Utbah bin Rabi’ah dan pemuka2 bangsa quraish lainnya akan mendukung beliau jika beliau ingin mempromosikan dirinya sebagai pemimpin kebangsaan. Dan mereka pasti akan bermati-matian untuk membelanya.

Melayu Sepakat???

Mungkin ada orang berkata: Bahawa Nabi Saw itu boleh menggunakan pengaruh peribadinya yang terkenal dengan kejujuran dan disanjungi ramai kerana pernah diangkat menjadi hakim menyelesaikan perbalahan suku-suku Arab mengenai Hajar Aswad, dan semua golongan berpuas hati menerima keputusan beliau lima belas tahun yg silam, begitu juga beliau selaku seorang tokoh ulung Bani Hasyim dan keturunan Quraish yg paling dimuliakan itu boleh dan mampu untuk memulakan dakwah beliau dengan kempen nasionalisme Arab untuk menyatupadukan kabilah-kabilah Arab yg telah dimakan oleh pertumpahan darah kerana membalas dendam dan telah dikotak-katikan oleh berbagai-bagai perbalahan dan persengketaan dan untuk memimpin mereka ke arah perjuangan nasionalisme demi mengambil kembali bumi mereka yg telah dirampas oleh empayar2 penjajah Roman dan Parsi dan demi mengibar tinggi panji-panji bangsa Arab dan Arabisme demi mewujudkan kesatuan dan kesepakatan Arab yg kuat di seluruh pelosok Semenanjung Tanah Arab..

Andainya Rasulullah saw memulakan dengan dakwah ini tentulah seluruh bangsa Arab – mengikut pandangan terkuat- akan menyambut dakwahnya dan tentulah beliau tidak lagi terpaksa menghadapi penentangan selama 13 thn dari pihak-pihak yg memegang kuasa di Semenanjung Tanah Arab .......

Tetapi Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana tidak mengarahkan Rasul-Nya SAW ke arah ini , malah mengarahkan beliau supaya secara terus terang mengisyhtiharkan dakwah Laa Ilaha Illallah dan sepaya beliau dengan sekumpulan kedil pengikut-pengikutnya menyambut seruannya dan sanggup memikul risikonya yg amat memenatkan ini ....

· لم يبعث لينسخ باطلا بباطل

2) Nabi SAW Diutus Bukan Untuk Mengikis Kejahatan Dengan Kebatilan :

Nabi Muahmmad bukan diutus untuk mengikis kejahatan dengan kebatilan, atau menghapuskan pertikaian dengan permusuhan yg lain, atau melarang sesuatu dengan mengerjakan yg lain. Nabi bukanlah seorang pemimpin nasional ataupun pemimpin politik yg akan mengusir kekuasaan bangsa Romawi dan Parsi untuk digantikan atasnya pemerintahan Adnan atau Qahtan (Arab). Nabi adalah seorang Rasul yg diutus kepada seluruh ummat manusia untuk membebaskan ummat manusia dari penghambaan sesama manusia kepada pengabdian kepada Allah semata-mata. Membebaskan ummat manusia dari kesempitan dunia , menuju keluasan di dunia dan akhirat, dan membebaskan manusia dari kesesatan agama-agama menuju pada keadilan ISLAM . Nabi diutuskan hanya untuk menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran . Nabi juga diutus untuk menghalalkan semua yg baik dan mengharamkan semua yg buruk dan membebaskan mereka dari segala kesengsaraan dan penindasan .

Dakwahnya bukan diperuntukkan hanya untuk suatu bangsa saja. Risalahnya pun bukan hanya diperuntukkan untuk suatu bangsa tertentu saja. Risalahnya harus disebarkan keseluruh ummat manusia ........

3) Ketinggian Aqidah :

Sesungguhnya natijah utama daripada dasar Islam dalam persoalan ini, iaitu persoalan membentuk organisasi berdasarkan aqidah , tidak berdasarkan perkauman, negeri, warna kulit, bahasa dan kepentingan daerah dan sempadan negeri yg sengaja dibuat-buat , dan persoalannya ialah menonjolkan ciri “ Kemanusian Manusia” melalui organisasi itu, bukan menonjolkan ciri-ciri yg menjadi sifat persamaan di antara manusia dan haiwan.

Natijah utamanya ialah bahawa masyarakat Muslim itu menjadi sebuah masyarakat terbuka untuk semua bangsa , semua golongan ,semua warna kulit, semua bahasa , tanpa sebarang halangan ..... Di dalam masyarakat Islam yg tiada tolok bandingnya itu telah berkumpul bangsa Arab , Parsi, Syam,Mesir, Turkey, China, Rom, India ,Indonesia dan juga orang afrika, malah seluruh bangsa didunia ini, mereka bersatu padu dan bekerjasama dengan eratnya dalam membina masyarakat dan tamaddun Islam. Tamaddun yg agung yang tidak pernah sekalipun menjadi tamaddun yg dimiliki oleh orang Arab sahaja , malah ia menjadi tamaddun Islam , juga tidak menjadi masyarakat kebangsaan dan perkauman, bahkan menjadi masyarakat yg berlandaskan Aqidah .....

· جنسية المسلم وعقيدته

4) Rupabangsa Seorang Muslim Adalah : Aqidahnya

Islam datang membawa satu konsep baru untuk ummat manusia. Konsep mengenai hakikat segala tali-temali dan alat penghubung. Serentak dengan itu Islam juga membawa satu konsep baru mengenai hakikat nilai-nilai dan hakikat dari manakah nilai-nilai itu perlu ditatang-terima.

Firman Allah swt:

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai -berai……..
( Al-Imran : 103)

Islam datang untuk mengangkat darjat ummat manusia dan mensucikannya daripada hubungan tanah dan air dan juga daripada hubungan daging dan darah. Dengan demikian maka tiada tanahair bagi setiap muslim itu melainkan negara yg didalamnya syariat dan undang-undang Allah dilaksanakan, dan pertalian diantara setiap muslim dengan setiap penduduk negara itu adalah berdasarkan pertalian di jalan Allah. Tiada rupabangsa bagi setiap muslim melainkan aqidahnya yg menyebabkan dia berhak menjadi seorang anggota di dalam “Ummah Islamiyyah” di dalam sebuah “daulah Islamiyyah” . Tiada hubungan keluarga bagi setiap muslim itu melainkan kekeluargaan yg tercetus dari aqidah dan keyakinan kepada Allah, lalu hubungan mesra di antaranya dengan kaum keluarga dan kerabat handainya terjalin kerana Allah semata-mata.

Keluarga yg hakiki bagi setiap muslim itu bukanlah ayah ibunya, saudara-maranya, isteri atau suaminya, kaum kerabat atau suku sakatnya selama tidak terikat oleh tali tunggal yg suci itu , tali tauhid dan aqidah keyakinan kepada Allah Yang Maha Esa , melainkan sesudah itu barulah bernilai sebarang hubungan darah dan kekeluargaan.

Dilema Perjuangan ……..

Dermikianlah halnya Nabi Muhammad SAW telah memerangi Mekah, negeri kelahirannya sendiri, walaupun di sana ramai kaum keluarga dan sanak saudaranya, malah walaupun disana ada rumahnya sendiri, rumah para sahabatnya dan harta benda peninggalan mereka, sebab sebuah Negara itu belum diangap menjadi Negara Islam kecuali apabila ia patuh kepada ajaran Islam dan menjalankan syariat Islam .

Inilah dia Islam …. dan Negara seperti yg disebutkan di atas itulah sebenar-benar Negara Islam, bukan sekeping tanah, bukan suatu bangsa, juga bukan suatu keturunan, bukan suatu persemendaan, bukan berdasarkan kabilah dan tidak pula berdasarkan suku sakat.

Negara yg tetap dirindui oleh setiap Muslim itu bukanlah sekeping tanah tertentu. Rupabangsa si Muslim yg menjadi identity, dan pengenalanya bukannya rupabangsa dari suatu pemerintahan tertentu. Kaum keluarga tempat seseorang Muslim berteduh dan menumpang kasih bukanlah berdasarkan darah keturunan. Panji-panji yg menjadi lambang kemegahan hidup seorang Muslim yg dia rela syahid di bawah kibarannya bukanlah panji-panji perkauman atau kebangsaan, manakala kemenangan yang dibanggakan oleh seorang Muslim yang disyukurinya bukan kemenangan tentera di medan pertempuran , tapi kemenangan di bawah panji-panji aqidah , bukan di bawah panji-panji yang lain ….

· الملايو أولا أو الإسلام أولا

5) Dahulukan Melayu atau Dahulukan Islam ???

Di antara kandunagn ajaran Islam ialah : Kaum kerabat adalah paling utama diperlakukan dengan makruf. Hak jiran adalah lebih kuat daripada hak ummat Islam yg lain dan jiran yang paling utama untuk dijaga ialah jiran yg pintunya paling hamper dengannya. Dari sini seorang Muslim tidak mendapati halangan pada agamanya untuk berusaha bagi kebaikan Negara di mana dia hidup di atas tanahnya dan di bawah bumbung langitnya….

Tetapi perselisihan yang sebenar akan berlaku apabila wujudnya pertentangan yang hakiki di antara 3 ungkapan ini iaitu : “ Melayu , Kebangsaaan & Islam “ .. Saya merasakan di sana terdapat banyak artikel2 yang telah ditulis oleh pejuang-pejuang Melayu Sepakat @ Hidup Melayu yang pada pandangan saya kebanyakan tulisan-tulisan ini ditulis mengikut logik Nasionalisme atau menjadikan bangsa atau perkauman sebagai kayu ukur walaupun ada di antara mereka cuba menyamakan antara perkauman dan Islam ( Jatidiri melayu, keluarga Melayu ..dll) serta cuba mengambil istidlal daripada Nash-Nash Al-quran dan Sunnah … Saya tidak nafikan sesiapa yg membaca penulisan-penulisan tersebut akan mendapati bahawa logik mereka amat kuat dan hujjah mereka amat jelas …..

Oleh itu ……..

Logik yang sama jugalah yang perlu digunakan untuk menolak pendokong Nasionalisme yg sempit di dalam berhadapan dengan pendokong Islam yang luas kerana ufuk Islam adalah lebih luas dan besar daripada ufuk Nasionalisme dan perkauman. Ia menjadikan seorang Muslim lebih layak untuk menyatakan dengan tegas bahawa : Al-Islam Awwalan ( Dahulukan Islam ).

Satu hakikat yang sepatutnya kita pertegaskan tanpa sebarang mujamalah ialah bahawa agama bagi seorang Mukmin adalah lebih bernilai daripada segalanya. Apabila dijangkakan akan berlakunya pertentangan agama dengan Nasionalisme atau kebangsaan maka bagi orang yg beriman , agama akan didahulukan daripada yang lain. Agama tidak akan dapat diganti oleh sesuatupun sedangkan Negara dapat digantikan dengan yang lain kerana bumi Allah itu luas. Oleh itu disyariatkan hijrah untuk mencari rezeki atau mencari keamanan dan kebebasan …..Persoalannya ialah ,sanggupkah para aktivis dakwah menggadaikan bangsa demi ISLAM...?...Sanggupkah aktivis2 dakwah memadamkan segala api2 perkauman atau mengutamakan bangsa lain demi ISLAM?... ....

· الأخوة أساس العزة

6) Ukhuwwah Teras Kegemilangan.

Imam Al-Banna :

وتحابوا فيما بينكم ، واحرصوا كل الحرص علي رابطتكم فهي سر قوتكم وعماد نجاحكم ، واثبتوا حتي يفتح الله بينكم وبين قومكم بالحق وهو خير الفاتحين

“ Berkasih sayanglah sesama kamu dan peliharalah Ukhuwwah kerana ianya adalah rahsia kekuatan dan kemenangan kamu. Hendaklah kamu berterusan di dalam keadaan demikian, sehingga Allah datangkan kemenangan bagi kamu dan agamamu. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik perberi kemenangan” .

Secara ringkas saya katakan bahawa natijah kepada Ukhuwwah Islamiyyah ialah dapat membuktikan Wahdatul Islamiyyah ( penyatuan Islam ) yang padu , bukan penyatuan perkauman bangsa ( Wahdatul Qaumiyyah) . Ini kerana Ukhuwwah itu sendiri terikat dengan Aqidah Rabbaniyyah dan tertegak di atas taqwa , kerana syiar islam yg kekal ialah :

إنما المؤمنون اخوة

“ sesungguhnya Orang-orang beriman itu bersaudara” ….( Dan kerana prinsipnya yg kukuh tidak boleh diganti iaitu :

إن أكرمكم عند الله أتقاكم

Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu)

serta mengira setiap dakwah kepada pertalian bangsa, keturunan, suku, keluarga atau kenegaraan atau bentuk kepentingan perkongsian dalam persatuan .....sebagai kempen jahiliyyah ...Dalil kepada pegangan ini ialah Firman Allah :

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لايهدي القوم الفاسقين

“ Katkanlah, jika adalah bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu dan keluarga kamu dan harta benda yang kamu dapat dan perniagaan yg kamu takut kerugiannya dan tempat tinggal yg kamu sukai itu , lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah datangkan urusan-Nya , kerana Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yg fasiq”

Ayat tersebut memberi pengertian dalam membuat penentuan kepada Muslim tentang hakikat ini iaitu, dalam perhitungan terhadap mana-mana satu pertalian samada perkauman, perkahwinan,suku,puak, kepentingan kebendaan atau tanah air ... mengatasi pertalian Aqidah Islamiyyah adalah menyeleweng dan sesat serta keluar dari millah-Islam. Ayat tersebut memberi amaran bahawa orang yg beramal dengan sikap sedemikian akan dihadapkan kepada azab Allah , kerana Allah tidak akan memimpin kaum yg fasiq . .. ..

Kesimpulan .....

Inilah dia konsep yang tinggi nilainya mengenai Dakwah, Rupabangsa , dan Ukhuwwah yang seharusnya menjadi pedoman yg menguasai hati para aktivis dakwah , yang seharusnya diberitahu dengan terang dan lantang kepada seluruh ummat manusia , supaya tidak bercampur baur dengan penyelewengan yg dibawa oleh konsep jahiliyyah dan diseludup secara senyap-senyap....Ia juga supaya tidak diresapi oleh berbagai bentuk syirik yg tersembunyi ( syirik khafi) ,iaitu mensyirikkan Allah SWT dengan tanah, dengan bangsa, dengan kaum, dengan keturunan, dan syirik dengan berbagai kepentingan yg kecil untuk keperluan jangka pendek ....

Demikian juga tidak seharusnya sama sekali timbulnya rasa ragu dan syak wasangka mengenai hakikat jahiliyyah dan hakikat Islam di dalam hati para aktivis dakwah.....Setiap aktivis dakwah mesti meyakini diri sendiri untuk ditanam keyakinan kepada orang bahawa : Tiada Islam di dalam negara yg tidak dikuasai oleh Islam dan tidak tertegak di dalamnya syariat Islam...Para aktivis dakwah perlu benar meyakini bahawa tiada altenatif bagi Iman selain daripada kekufuran, tiada altenatif lain bagi Islam selain daripada jahiliyyah dan tiada altenatif lain bagi kebenaran melainkan kesesatan jua .....

Wallahu A’alam Bissowab

Rujukan :

في ظلال القران للشهيد سيد قطب

معالم في الطريق للشهيد سيد قطب

الاسلام والعلمانية وجها لوجه للقرضاوي

الأخوة الإسلامية للشيخ عبد الله ناصح علوان

ماذا خسر العالم بإنحطاط المسلمين - أبو الحسن الندوي

الوقفات الفكرية في ظلال القرآن للدكتور محمد علي الهاشمي